Tema i ciljevi

O konferenciji

O konferenciji

Konferencija „INN&TECH“ – konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti i IT tehnologija, je naučno-stručni skup kojim se želi promovisati značaj razvoja ovih oblasti za društvo, društvenu zajednicu, privredni i ekonomski razvoj, a naročito, razvijanje svijesti kod mladih o značaju obrazovanja za tehnička i IT zanimanja.

Globalno tržište je turbulentno, zahtjevi od proizvoda dosta visoki, nivoi tehnike, tehnologije i organizacije praćeni novom proizvodnom filozofijom, profilirali su uslove koje kadrovi moraju ispunjavati. U proizvodno orijentiranom tržištu, da bi se obezbijedila konkurentna proizvodnja neophodno je kvalitetno obrazovanje u svim sferama ljudske djelatnosti.

Suočeni sa odlaskom mladih visokoobrazovanih kadrova iz BiH, rapidno smanjen broj upisanih studenata, nedostatak laboratorija na fakultetima i praktičnih vještina kroz nastavu, sve manja povezanost visokoobrazovnih ustanova sa privrednim subjektima stavljaju sve nivoe vlasti pred ozbiljne izazove.

Iz toga razloga, INN&TECH konferencijom želi se potaknuti Univerziteti, privredne komore, privredne subjekte, udruženja klastera, institute i sve druga, da sinergijskim djelovanjem trasiraju optimalan put ka konkurentnom privrednom sektoru i kvalitetnom  obrazovanju.

Kadrovi moraju biti inovativni, kreativni u sektorima industrije koji baštine tradiciju u BiH, kao što su metalska, elektroindustrija, drvoprerađivačka, farmaceutska…
Posebnu pažnju država bi trebala usmjeriti na informacione tehnologije bez kojih danas ne može funkcionirati niti jedan privredni i neprivredni sistem. Uz to IT pružaju jako kvalitetno i jeftino zapošljavanje u globalnom okruženju. Inovatora imamo, inovacija takođe, ali nema podrške za realizaciju i finalizaciju ideje. Jako su malo zainteresirani kako vlasnici finansijskog kapitala, tako i država u cjelini. Inovatori se ne rađaju, oni se njeguju i školuju od osnovnog obrazovanja. Zadatak svih nas je da pronađemo najinovativniji put.

Ciljevi konferencije

Cilj konferencije je razvijanje i podizanje opće svijesti o značaju tehnike, tehnologije, tehničke kulture, inovativnosti, inovatorstva i IT tehnologija za društveni interes. Cilj je i da se izvrši sinergija obrazovnog, privrednog i naučnog sektora, a sve u cilju konkurentnog i ekonomski stabilnog društva. Konačan cilj su mladi, učenici srednjih i osnovnih škola, te studenti, da se razvije njihovo interesovanje  prema tim oblastima.

Agenda

Agenda/program (u pripremi)

Vrijeme

Tema / Predavanje

Govornik / Predavač

Lokacija

​ZATVARANJE KONFERENCIJE I SAJMA

Organizaro zadržava pravo izmjene programa/agende

Govornici i predavači

prof. dr. Dušanka Bošković
prof. dr. Aleksandra Nikolić
prof. dr. Samim Konjicija
prof. dr. Amra Hasečić
Senada Salihović,
direktorica IRPO
prof. dr. Jasna Duraković
ministrica u FMON
Merim slika
Merim Stupar
IMTEC d.o.o. Sarajevo
Jasmin Popaja,
izvršni direktor IMTEC d.o.o.
Edin Mehić, poduzetnik i
osnivač Bloomteq
Tarik Kadrispahić,
TARGER E&C
Prof. dr. Adis Muminović
Prof. dr. Samir Lemeš
DSC02123_4
Lejla Pljevljak-Rašidagić,
ZIRA Group
Edin Kapo,
BH Telecom, Direkcija Sarajevo
Anes Hadžiomerović,
CERIT Mostar
Benjamin Emirhafizović ,
inžinjer elektrotehnike
Benjamin_Hedzic
Benjamin Hedžić,
savjetnik ministrice u FMON
prof. dr. Adna Mesihović
ministrica u MNVOiM KSA
Aleksandra Kuljanin, Senior
Community Manager, ZIRA Group
dr. sci. Džemo Tufekčić,
profesor emeritus

Registracija

Registracija za konferenciju

Prijave za učešće na 7. naučno-stručnoj konferenciji "INN&TECH" su zatvorene. Hvala svima koji su izvršili registraciju.

Preuzimanje

Predavanja

Predavač

1

Predajavnje1:
prof. dr. Samim Konjicija

2

Predajavnje2:
prof. dr. Samir Lemeš

3

Predavanje3:
Tarik Kadrispahić

Organizacioni odbor

Prof. dr. Hazim Bašić

Prof. dr. Samim Konjicija

Prof. dr. Adis Muminović

Dr. sci. Džemo Tufekčić,
profesor emeritus

Prof. dr. Dušanka Bošković

Prof. dr. Aleksandra Nikolić

Salko Križevac, prof.

Sadat Kovačević, prof.

mr. Azemina Njihović

mr. Ajla Halilović

Senada Salihović, IRPO

Edin Smajić, prof.

mr. Mirsad Jašarspahić

mr. Adin Begić

mr. Ibrahim Đogić