Poziv za 2. Sajam inovacija i inovativnosti

Share on facebook

Udruženje „CRPIT“ Sarajevo, uz podršku i pokroviteljstvo Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, priprema održavanje 2. Sajma inovacija i inovativnosti INN&TECH. Organizacijom sajma želimo promovisati bosanskohercegovačke inovacije i inovatore, te podsticati mlade da ispolje svoju inovativnost i kreativnost. Želimo dati priliku inovatorima i mladima da prezentiraju svoje patente, ideje, inovacije i inovativna rješenja, te omogućiti da ih učine dostupnim svim zainteresovanim za njihovu realizaciju kako bi inovacije doživjele svoju implementaciju i bile u upotrebi.

Kako je bilo na prvom sajmu: https://www.youtube.com/watch?v=YZW7fUJvT00

Sajam će biti održan u Sarajevu, Hotel Hills, 23. januara 2024. godine. Rok za dostavljanje prijava je 25.12.2023. godine na prijavnom obrascu, putem e-mail: crpit.sa@gmail.com. Za dodatne informacije, kontakt broj 061/831-451.

Sajam će biti održan u četiri kategorije: inovatori, studenti inovatori, učenici osnovnih škola i učenici srednjih škola.

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SAJAM   https://inn-tech.ba/wp-content/uploads/2023/11/Prijavni-obrazac-za-sajam-inovacija-2.docx

U P U T S T V O Z A U Č E Š Ć E
2. SAJAM  INOVACIJA I INOVATIVNOSTI „INN&TECH“
Sarajevo, 23. januar 2024.
OPĆI PODACI  
Organizator sajma je Udruženje CENTAR ZA RAZVOJ I PROMOCIJU INOVATORSTVA, TEHNIKE I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA – CRPIT Sarajevo uz podršku i pokroviteljstvo Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Sajam inovacija i inovativnosti bit će održan 23. januaru 2024. godine u Sarajevu.  Sajam se održava u sklopu naučno-stručne konferencije INN&TECH. Pravo učešća imaju svi koji se bave inovatorstvom i inovacijama, studenti i učenici.
KATEGORIJE
Sajam će biti održan u četiri (4) kategorije, i to:
1.     Inovatori
2.     Studenti inovatori
3.     Učenici srednjih škola
4.     Učenici osnovnih škola
U prijavnom obrascu koji se nalazi u prilogu, navesti kojoj kategoriji pripada ili pripadaju autori inovacije. Inovator, odnosno autor može učestvovati sa maksimalno tri (3)  inovacije. Prijavu inovacije za sajam mogu izvršiti škole, osnovne ili srednje, fakulteti, univerziteti ili udruženja/savezi. Prijava za sajam može biti izvršena i samostalno, bez posredovanja škole/fakulteta/udruženja.
Kategorije: INOVATORI
Inovatori mogu učestvovati sa maksimalno tri (3) inovacije. Izložena inovacija ne mora biti zaštićena kod nadležnog organa/instituta kao zaštićeni patent. Prijava inovacija za sajam može biti putem udruženja ili saveza inovatora ili samostalna prijava inovatora.

Kategorija: STUDENTI
Studenti mogu učestvovati sa maksimalno tri (3) inovacije. Sa jednog univerziteta/fakulteta može biti prijavljeno više inovacija/radova. Prijava može biti preko fakulteta ili samostalno. Univerzitetski profesori koji se bave inovatorstvom, također mogu učestvovati na sajmu. U tom slučaju se prijavljuju u kategoriji inovatori.

Kategorija: UČENICI SREDNJIH ŠKOLA
Učenici srednjih škola mogu učestvovati sa maksimalno tri (3) inovacije. Iz jedne škole može biti prijavljeno više inovacija/radova. Prijava može biti preko škole ili samostalno. Profesori srednjih škola koji se bave inovatorstvom, također mogu učestvovati na sajmu. U tom slučaju se prijavljuju u kategoriji inovatori.

Kategorija: UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA
Učenici osnovnih škola mogu učestvovati sa maksimalno tri (3) inovacije. Iz jedne škole može biti prijavljeno više inovacija/radova. Prijava može biti preko škole ili samostalno. Profesori osnovnih škola koji se bave inovatorstvom, također mogu učestvovati sa inovacijama. U tom slučaju se prijavljuju u kategoriji inovatori.
NAGRADE I PRIZNANJA
Organizator će formirati komisije koje će pregledati inovacije. Za sve ustanove, fakultete, škole i udruženja iz kojih ili ispred kojih učestvuju autori inovacija, bit će uručene zahvalnice za učešće i doprinos razvoju i promociji inovatorstva. Za autore inovacija bit će pripremljene medalje i diplome. Shodno finansijskim mogućnostima, organizator će obezbijediti novčane nagrade za sve učesnike na sajmu. Novčane nagrade će se dodjeljivati pojedinačno za inovacije.  
DODATNE INFORMACIJE
Za učešće na sajmu se ne plaća kotizacija za učešće. Organizator ne snosi putne troškove osoba koje dolaze na sajam. Uz izloženu inovaciju obavezno je prisustvo autora inovacije koji je obavezan na sajam donijeti inovaciju, postaviti na predviđeno mjesto, demonstrirati svoje inovacije te brinuti da ne dođe do oštećenja. Planiranog dana održavanja sajma, postavka izložbe inovacija je u periodu od 8,00 do 9,00 sati u predviđenom prostoru gdje će biti održan sajam ili dan ranije u periodu od 17,00 do 20,00 sati. Izložba će trajati od 09,00 do 15,00 sati. Po završetku sajma, autori preuzimaju inovacije i brinu se o njima. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju oštećenja ili uništenja inovacije.
Za inovacije koje imaju prototip ili model/maketu, bit će pripremljeni stolovi za izložbu. Na sajam autori mogu donijeti i vlastite izložbene stolove, banere, panele i slično, te isto obavezno navesti u prijavi. U prijavi se obavezno navodi i sve potrebno za postavku i demonstraciju inovacija, prostor za izložbu i slično.

Podijelite članak na socijalnim mrežama

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Povezane

Vijesti

Novosti

Zaključci 6. naučno-stručne konferencije INN&TEC

Šesta naučno-stručna konferencija „INN&TECH“, konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti i informacionih tehnologija, održana je 25. januara 2023. godine u Sarajevu, Hotel Hills.