Galerije

Pogledajte fotografije sa već održanih konferencija

Naučno - stručne

Konferencije

1. NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA

1. Značaj tehničke kulture za obrazovanje mladih

2. NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA

2. Značaj tehnike i inovatorstva za privredni razvoj BiH

3. NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA

3. Potrebe privrednog sektora za tehnikom i inovatorstvom

5. NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA

4. „INN&TECH“
konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti IT tehnologija

5. NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA

5. „INN&TECH“ konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti IT tehnologija

Posjetite naš YouTube kanal