ZAKLJUČCI 4. naučno-stručne konferencije „INN&TECH“

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Četvrta naučno-stručna konferencija INN&TECH“, konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti i informacionih tehnologija, održana je 23.01.2020. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH. Konferenciju je organiziralo Udruženje tehničke kulture Novi Grad i Centar za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija – CRPIT, pod pokroviteljstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade u Kantonu Sarajevo. Konferenciji je prisustvovalo oko 400 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije je želja da se ukaže na značaj tehnike, tehničke kulture, tehnologije, inžinjerstva, inovativnosti, inovatorstva i IT tehnologija za razvoj i unapređenje privrede, potrebama privrednog a posebno realnog sektora za ovim oblastima, mogućnostima i značaju inovativnog pristupa proizvodnje, mogućnosti plasiranja tehničkih i IT inovacija u proizvodne sisteme, društvenoj odgovornosti prema tehničkoj kulturi i IT tehnologijama, te njihovog značaja za obrazovanje mladih i njihovo usmjeravanje i obrazovanje za tehnička i IT usmjerenja. Na skupu su govornici kroz obraćanja, predavanja i panel diskusije istakli značaj ovih oblasti, te su usvojeni određeni zaključci, kao prijedlog mjera svim nivoima vlasti, na čemu trebaju raditi i u kojem pravcu djelovati u cilju razvoja prosperitetnog društvo i razvijanje privrede. Ti zaključci su sljedeći:

  1. Raditi na kontinuiranoj promociji kreativnosti, praktičnih znanja, vještina i tehničke kulture i informatičke pismenosti kako bi učenici bili motivisani da nakon osnovnih škola upisuju stručne-tehničke škole i IT usmjerenja, a zatim po završetku srednjih škola nastave edukaciju na tehničkim fakultetima zbog veće mogućnosti zapošljavanja.
  2. Nastaviti s opremanjem kabineta informatike, tehničke kulture i stručnih predmeta iz tehničkih oblasti s adekvatnom savremenom opremom u cilju kvalitetnije realizacije nastavnog procesa i sticanja odgovarajućih praktičnih znanja i vještina.
  3. Uspostaviti jedinstvene insititucionalne i sistemske podrške inovativnim aktivnostima.
  4. Uspostava adekvatnih mehanizama podrške inovativnim aktivnostima i javnog i privatnog i obrazovnog sektora i to ne samo kroz veća budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj, već i kroz podršku aplikativnim istraživanjima, transferu tehnologija i znanja, promociji preduzetničkog učenja, i sl. 
  5. Većoj mobilnosti obrazovnog i istraživačkog kadra, te ulaganje u kvalitet istraživanja, uključivanje mlađih istraživača, ali i konkretnim instrumentima finansijske podrške poput poreskih olakšica i grantova za naučnoistraživačke projekte.
  6. Intenzivno raditi na povezivanju realnog i obrazovnog sektora. Da se kod upisne politike u škole i na fakultete konsultuju Privredne komore i tržište, te potrebe domaćih firmi.
  7. Značajno intenziviranje podrške STEM obrazovanju od strane svih
    nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i međunarodnih organizacija.
  8. Da se podstiču i animiraju mladi, učesnici i studenti uz stimulativne mjere kroz stipendiranje, za obrazovanje deficitarnog kadra i omogućavanje mladima da ispoljavaju svoju inovativnost i kreativnost.

Podijelite članak na socijalnim mrežama

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Povezane

Vijesti

Novosti

Inovacijski ekosistem u Bosni i Hercegovini

Inovacije, danas, predstavljaju jedan od najvažnijih izvora dugoročnog ekonomskog rasta. Vodeći ekonomski stručnjaci ističu da  50% rasta BDP-a razvijenih ekonomija je isključivo rezultat rasta inovacija.

Novosti

SAJAM INOVACIJA

U okviru održavanja konferencije “INN&TECH”, planirana je organiziranje sajma inovacija. Organizacijom sajma želja nam je promovisati bosanskohercegovačke inovacije i inovatore, te podsticati mlade da ispolje

Novosti

Inovacije u funkciji ekonomskog rasta

Ekonomski rast i razvoj moguće je ostvariti jedino kroz inovacije i preduzetništvo. Preduzetnici, odnosno cjelokupan privatni sektor ekonomije  temelji su ekonomskog razvoja, jer rast njihove