Tema i ciljevi

O konferenciji

O konferenciji

Konferencija „INN&TECH“ – konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti i IT tehnologija, je naučno-stručni skup kojim se želi promovisati značaj razvoja ovih oblasti za društvo, društvenu zajednicu, privredni i ekonomski razvoj, a naročito, razvijanje svijesti kod mladih o značaju obrazovanja za tehnička i informatička usmjerenja.
Globalno tržište je turbulentno, zahtjevi od proizvoda dosta visoki, nivoi tehnike, tehnologije i organizacije praćeni novom proizvodnom filozofijom, profilirali su uslove koje kadrovi moraju ispunjavati. U proizvodno orijentiranom tržištu, da bi se obezbijedila konkurentna proizvodnja neophodno je kvalitetno obrazovanje u svim sferama ljudske djelatnosti. Kada se govori o privrednom sektoru nameće se obaveza radikalnog reinženjeringa kao uslov opstanka preduzeća jer je proizvodnja uslov razvoja i opstanka države.
Država je konkurentna ako su u njoj konkurentna prije svega proizvodna preduzeća.
Suočeni sa odlaskom mladih visokoobrazovanih kadrova iz BiH, rapidno smanjen broj upisanih studenata, nedostatak laboratorija na fakultetima i praktičnih vještina kroz nastavu, sve manja povezanost visokoobrazovnih ustanova sa privrednim subjektima stavljaju sve nivoe vlasti pred ozbiljne izazove.


Iz toga razloga, INN&TECH konferencijom želi se potaknuti Univerziteti, privredne komore, privredne subjekte, udruženja klastera, institute i sva druga udruženja da sinergijskim djelovanjem trasiraju optimalan put ka konkurentnom privrednom sektoru.
Kada se govori o elementima konkurentnosti privrede tu se prevashodno misli na: kadrove, materijale, tehnologiju, organizaciju, energiju, recikling proizvoda i ekološku ravnotežu.
Kadrovi moraju biti inovativni, kreativni u sektorima industrije koji baštine tradiciju u BiH, kao što su metalska, elektroindustrija, drvoprerađivačka, farmaceutska…
Posebnu pažnju država bi trebala usmjeriti na informacione tehnologije bez kojih danas ne može funkcionirati niti jedan privredni i neprivredni sistem. Uz to IT pružaju jako kvalitetno i jeftino zapošljavanje u globalnom okruženju.
Inovatora imamo, inovacija takođe, ali nema podrške za realizaciju i finalizaciju ideje. Jako su malo zainteresirani kako vlasnici finansijskog kapitala, tako i država u cjelini.
Inovatori se ne rađaju, oni se njeguju i školuju od osnovnog obrazovanja. Zadatak svih nas je da pronađemo najinovativniji put.

Ciljevi konferencije

Cilj konferencije je razvijanje i podizanje opće svijesti o značaju tehnike, tehnologije, tehničke kulture, inovativnosti, inovatorstva i IT tehnologija za društveni interes. Cilj je i da se izvrši sinergija obrazovnog, privrednog i naučnog sektora, a sve u cilju konkurentnog i ekonomski stabilnog društva. Konačan cilj su mladi, učenici srednjih i osnovnih škola, te studenti, da se razvije njihovo interesovanje  prema tim oblastima.

Agenda

Program

Vrijeme

Tema / Predavanje

Govornik / Predavač

Lokacija

Govornici

Prof.dr. Hazim Bašić, Mašinski fakultet u Sarajevu
Nađa Zubčević, inovatorica
Mirsad Jašarspahić, Privredna/Gospodarska komora FBiH
Zdravko Čerović, Pomoćnik za razvoj u FMRPO
Tatjana Vučić, Bit Alijansa

Govornici

Dr.sci. Džemo Tufekčić, profesor emeritus
Jasmin Branković, Pomoćni za nauku u FMON
Matea Markić, SPARK Mostar
Aleksandra Kuljanin, UNDP BiH, Program EGG
Sara Šaljić, UNICEF BiH, Program IT Girls

Organizaro zadržava pravo izmjene programa/agende

Ovogodišnji

Govornici i predavači

Mr. Mirsad Jašarspahić, dip.inž.mašinstva

Privredna/Gospodarska komora FBiH

speaker4
Tatjana Vučić
Bit Aliance

Izvršna direktorica Bit Aliance

speaker3new
Mr. Nađa Zubčević

Inovatorica i master nauka

Prof.dr.
Amila Pilav-Velić

Ekonomski fakultet u Sarajevu

speaker5
Dr.sci.
Džemo Tufekčić,

profesor emeritus

3Prof. dr. Hazim Bašić
Prof.dr.
Hazim Bašić

Mašinski fakultet u Sarajevu

Matea
Markić-Vučić

SPARK School, Mostar

speaker8
Zdravko
Čerović

Pomoćnik ministra za razvoj u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta

speaker9
Jasmin
Branković

Pomoćnik za nauku u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke

Prof.dr.
Alan Topćić

Mašinski fakultet u Tuzli

Sara
Šaljić

UNICEF BiH, projekat „IT Girls

Aleksandra
Kuljanin

UNDP BiH, projekat „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta-EGG

Doc.dr.
Jovan Galić

Elektrotehnički fakultet Banja Luka

On - line

Registracija za konferenciju

Registracija za konferenciju je završena. Zahvaljujemo se svima koji su iskazali interes i registrovali se. U slučaju da ste zakasnili sa registracijom, kontaktirajte nas na crpit.sa@gmail.com

Preuzmite

Teme i predavanja

Teme

1

Inovacijski ekosistem u Bosni i Hercegovini

PREDAVAČ : dr. Amila Pilav-Velić

2

Izazovi i mogućnosti implementacije pojedinih tehnoloških nosilaca koncepta industrije 4.0

PREDAVAČ : dr. Alan Topčić

3

Perspektive razvoja govorne komunikacije čovjek-mašina

PREDAVAČ : dr. Jovan Galić

Predavači

1

dr. Amila Pilav-Velić

2

dr. Alan Topčić

3

dr. Jovan Galić

Članovi odbora

Organizacioni odbor

Prof. dr.

Hazim Bašić

Prof. Dr.

Samim Konjicija

Profesor emeritus

Dr. sci. Džemo Tufekčić

Prof.

Salko Križevac

Prof.

Sadat Kovačević

Prof.

Edin Smajić

Prof.

Esat Erović

Prof.

Adin Begić

Mr.

Mirsad Jašarspahić