O nama

Naša misija i vizija. Naši ciljevi i djelatnosti.

Naša

Misija

Misija našeg udruženja je rad na podsticanju i razvijanju svijesti o značaju razvoja tehničke kulture, tehnologije, inovativnosti i inovatorstva, informacionih tehnologija i tehnike općenito, s ciljem podizanja nivoa tehničke kulture, promocije inovativnog poduzetništva i jačanja privrede.

Naša

Vizija

Naša vizija je tehnološki i informacijski razvijeno inkluzivno društvo sa izgrađenim kontekstom za inovativno poduzetništvo

O nama

U savremeno društvu, u vremenu tehnologija, osnova razvijenog društva je razvijen i unaprijeđen privredni sektor, posebno realni i industrijska proizvodnja. Za uspješnu i razvijenu privredu naročito je bitan tehničko-tehnološki razvoj, a izuzetan značaj tome doprinosi inovativni pristup poduzetništvu i privredi. Uz sve to, neizostavna je IT industrija koja je budućnos razvoja. Svako društvo, pa i naše, teži da ima inovativnu tehnološki razvijenu privredu. Taj zadatak je dugoročan, i na tome se radi intenzivno i kontinurano kroz osmišljene programe, od osnovnog i srednjeg obrazovanja, pa do fakulteta i  drugih obrazovnih institucija.
Udruženje CENTAR ZA RAZVOJ I PROMOCIJU INOVATORSTVA, TEHNIKE I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA-CRPIT je odgojno-obrazovno udruženje koje se bavi razvojem, promocijom, obrazovanjem, afirmacijom i unapređenjem inovatorstva, tehnike, tehnologije, tehničke kulture, ekologije, naučno-tehničkog stvaralaštva i informacionih tehnologija.
Kroz mnoge aktivnosti udruženja, radimo na promociji značaja razvoja tehnike, tehnologije, tehničke kulture, inovatorstva, inovativnosti, informacionih tehnologija, a neke od njih su:
 • Naučno-stručna konferencija „INN&TECH“ konferencija o značaja razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti, IT tehnologija
 • Web portal inn-tech.ba za promociju značaja razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti, IT tehnologija
 • Časopis INN&TECH koji promoviše ove oblasti, i izdaje se u printanom i e-izdanju

Ciljevi i djelatnost

 • Saradnja sa odgojno-obrazovnim udruženjima, obrazovnim ustanovama i institucijama, privrednim organizacijama i institucijama, međunarodnim organizacijama i drugim vladinim, nevladinim i društvenim činiocima radi unapređivanja opće politike razvoja, promocije i unapređenje inovatorstva, tehnike, tehničke kulture, ekologije, naučno-tehničkog stvaralaštva i informacionih tehnologija;
 • Podsticanje, promocija, ukazivanje i razvijanje značaja inovatorstva, tehnike, tehnologije, tehničke kulture, ekologije i informacionih tehnologija na razvoj privrede;
 • Razvijanje interesovanja mladih za nauku i tehnologiju, stvaranje općih uvjeta za bavljenje djelatnošću u cilju sticanja naučno-tehničkog znanja i vještina;
 • Zalaganje za neformalno obrazovanje mladih i odraslih iz oblasti tehnike, ekologije, inovatorstva, tehnologije, informacionih tehnologija i naučno-tehničkih oblasti;
 • Neposredno i sa drugim subjektima, neformalno obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje nastavnika i profesora stručnih profila, odraslih i mladih;
 • Otkrivanje i rad sa nadarenom i talentiranom djecom i omladinom za informacione tehnologije, inovatorstvo, naučno-tehničko stvaralaštvo i stvaranje uvjeta za njihov dalji razvoj i profesionalno usavršavanje i orijentaciju;
 • Radno i stručno osposobljavanje za oblasti informacionih tehnologija, inovatorstva, tehnike, tehnologije i tehničke kulture;
 • Organiziranje naučnih skupova, konferencija, stručnih seminara, smotri, takmičenja, savjetovanja, simpozija, sajmova, festivala iz područja inovatorstva, tehnike, tehnologije, ekologije, informacionih tehnologija, tehničke kulture;
 • Pomoć i podrška pri organiziranju izdavačke, istraživačke i druge djelatnosti;
 • Razvijanje, podsticanje, briga, edukacija i podizanje svijesti o značaju zaštite i očuvanja životne sredine;
 • Ostvarivanje međunarodne saradnje sa međunarodnim organizacijama i organima iz drugih zemalja koji se bave istom ili sličnom oblasti djelovanja
 • Rad na razvijanju i organiziranje sportsko-tehničkih takmičenja;
 • Stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva;
 • Zalaganje na razvijanju, unapređenje i usavršavanje digitalnih kompetencija i STEM vještina i kompetencija kod odraslih i mladih, edukacija u oblasti tehničkih nauka, tehnologije i inžinjerstva;
 • Razvijanje, promocija i unapređenje inženjerstva i tehničkih nauka, kao što su: robotika, elektronika, automatika, elektrotehnika, mašinstva, elektrotehnike, arhitektura, saobraćaj i druge;
 • Organizuje izdavačku djelatnost naučne i stručne literature, časopisa, zbornika i druge izdavačke djelatnosti u printanoj i elektronskoj formi;