Hoćemo li prepoznati šansu koju za razvoj Bosne i Hercegovine nudi IT industrija

Share on facebook

Sa preko 500 miliona KM ostvarenog prihoda u 2020. godini, od čega je 250 miliona KM prihod od izvoza, IT sektor predstavlja jednu od najsnažnijih industrija u Bosni i Hercegovini, a svakako industriju sa najvećim prosječnim rastom u proteklih nekoliko godina.

Samo u Sarajevu u protekle tri godine otvoreno je novih 1.000 visokokvalifikovanih radnih mjesta, te ostvaren rast ukupnog prihoda od gotovo 50%,  što su podaci kojim se ne može pohvaliti niti jedna druga industrijska grana.

Domaće kompanije iz IT sektora trenutno zapošljavaju 6.000 radnika, a u ovom sektoru posluje čak 150 kompanija koje ostvaruju prihod veći od million maraka.

Svi ovi podaci pokazuju na snažan razvoj IT sektora u proteklim godinama, a još više pokazuju potencijal koji IT nudi za ukupni razvoj privrede u BiH, naročito u periodu oporavka od posljedica koje je uzrokovala pandemija COVID-19.

Upravo u postpandemijsko doba, u koje smo već ušli, očekuje se da vlasti na svim nivoima konačno pokrenu konkretne projekte podrške daljnjem razvoju IT industrije, te počnu usvajati i primjenjivati mjere predviđene u praktično svim strateško-planskim dokumentima koji su usvojeni za naredni srednjoročni period.

Te mjere, kada je u pitanju IT, odnose se prije svega na oblast reforme obrazovnog sektora, najviše na upisne politike na visokoobrazovnim institucijama te prilagodbu srednjeg i osnovnog obrazovanja, kao i na promjene u fiskalnoj politici kojim bi se dodatno stvorio povoljniji sistem za poslovanje i zadržavanje visokostručnog kadra, koji je ključni resurs za razvoj ove industrije.

Kanton Sarajevo, primjerice, još je 2017. godine putem Sarajevske razvojne agencije SERDA izradio Studiju razvoja IT sektora. Ovom studijom potvrđen je ogromni razvojni potencijal IT sektora, te su date brojne preporuke za Vlade čijim provođenjem bi se dodatno osnažio razvoj ove industrije.  Između ostalog, u ovoj studiji sugeriše se da se IT industrija može i treba tretirati kao strateška industrijska oblast čiji je daljni razvoj, između ostalog, potrebno podstaći i putem kreiranja određenih poreznih olakšica.

Slične preporuke sadrži i nedavno usvojena Strategija razvoja Federacije, koja također IT sektoru daje status strateške industrije

Unatoč preciznim opredjeljenjima strateških razvojnih dokumenata i Federacije BiH i Kantona Sarajevo, konkretne aktivnosti i donošenje planiranih mjera za sada su izostale, te je dostignuti razvoj isključivo rezultat rada i truda mladih IT stručnjaka.

Osigurati daljnji razvoj

 Krajnje je vrijeme da se počne sa konkretnom provedbom predviđenih mjera u okviru strateških dokumenata, ukoliko se zaista želi osigurati daljnji razvoj IT sektora jer u trenutnom zakonodavnom okviru taj razvoj je dostigao svoj maksimum.

„Bez hitnih, sveobuhvatnih i strateški fokusiranih mjera, IT sektor će propustiti prilike za dalji razvoj koje mu se nude na tržištu i propustiti mogućnost generirati nova radna mjesta, a Kanton Sarajevo i BiH izgubiti značajan segment u ekonomskom razvoju putem visokoakumulativne i okolišno neutralne djelatnosti, primjerene za urbane sredine. Zbog kontinuirano izraženog trenda odliva kadrova u inostranstvo, u slučaju izostanka intervencija u obrazovni i porezni sistem, realna je opasnost od stagnacije, a u srednjoročnom periodu i znatnog smanjenja ili djelimičnog gašenja nekih dijelova ove djelatnosti. Posljedice na ukupni ekonomski rast i razvoj ekonomije BiH bile bi veoma negativne. Nažalost, za razliku od svjetskih trendova gdje se kontinuirano podstiče proces digitalizacije i razvoj prateće industrije, politike, strategije i akcioni planovi razvoja IT sektora u Bosni i Hercegovini provode se jako usporeno i ograničeno, zbog čega izostaje očekivana razvojna podrška softverskoj industriji u BiH, čime je usporena realizacija njenog punog ekonomsko-razvojnog potencijala“, – istakao je Damir Maglajlić, izvršni direktor Bit Alijanse.

Zaustaviti odlazak kadrova 

Prema našim istraživanjima i podacima dobijenim od kompanija članica, Bosnu  Hercegovinu u prosjeku godišnje napušta 4,5% od ukupnog broja zaposlenih IT stručnjaka (cca. 300 stručnjaka) što multiplicira negativan utjecaj na IT kompanije jer limitira mogućnosti preuzimanja novih poslova. Ukupan procijenjeni negativni utjecaj na društvo i ekonomiju zemlje je veliki.

S obzirom na prosječnu starost postojećih zaposlenika (čak 88% zaposlenih u firmama IT industrije pripada starosnoj populaciji od 24 do 44 godine), evidentno je da ovaj sektor predstavlja možda i najveću šansu za zapošljavanje mladih, te i iz tog razloga postoji potreba za djelovanje javne vlasti.

Procjenjuje se da kada jedan radnik iz IT sektora ode iz BiH to predstavlja godišnji gubitak od nekih 180.000 KM, koliko iznosi prosječni prihod koji generiše ovaj kadar. Kada to pomnožimo sa nekim prosječnim radnim vijekom i činjenicom da godišnje gubimo oko 300 takvih radnika onda je taj iznos zaista nevjerovatan. Samo u protekloj godini na ovaj način smo poklonili oko 300 miliona KM naše pameti u zemlje EU, odnosno izgubili smo oko 300 miliona KM prihoda na godišnjem nivou kao ekonomija, a kao društvo još i mnogo više. 

I pored toga, Bit Alijansa je samostalno pokrenula i realizovala brojne aktivnosti u oblasti oblasti obrazovanja, zakonodavstva i privrede.

Početkom godine, pokrenut je projekat dualnog obrazovanja Erasmus+ „Jačanje kapaciteta za implementaciju dualnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini – DUALSCI”, u kojem je Bit Alijansa jedan od partnera, a kojim će u naredne 3 godine biti kreirani i predloženi legislativni i drugi uslovi za realizaciju visokoškolskih studijskih programa po principu dualnog obrazovanja. U oblasti formalnog obrazovanja, važno je istaći kreiranje novog studijskog programa “Digitalna transformacija” u okviru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu nastalog na osnovu saradnje sa Bit Alijansom.

Pored formalnog obrazovanja, kroz USAID WHAM program za članice Bit Alijanse obezbjeđena je mogućnost finansiranja edukacijskih inicijativa za zapošljavanje nove IT radne snage, ali i pružanje dodatnih treninga za zaposlene. Tokom dva projekta ovog tipa više od 250 polaznika je prošlo različite edukacije iz IT oblasti, što im je omogućilo da lakše nađu posao u IT kompanijama. Takođe, mladima je omogućen pristup svim informacijama o IT industriji na jednom mjestu – portalu ITkarijera.ba, gdje se na dnevnom nivou mogu pronaći novi savjeti, poslovi, prakse i vijesti iz IT industrije.

S obzirom da su procesi digitalne transformacije postali posebno važni u vrijeme obilježeno pandemijom, Bit Alijansa je partner u projektu “Pametni gradovi – ka digitalnoj transformaciji gradova u BiH”, koji implementira organizacija GIZ u BiH, u saradnji sa kompanijama Lanaco i DVC Solutions. Kada govorimo o oblasti digitalizacije poslovanja, Bit Alijansa je dio mreže partnera okupljenih oko projekta “Razvoj eCommerce tržišta u BiH”, iniciranog od strane projekta MarketMakers, a koji ima za cilj pružiti podršku kompanijama u BiH koje žele pokrenuti digitalni kanal prodaje, što će imati pozitivne efekte na IT industriju kao pružaoca eCommerce softverskih rješenja.

Pored projekata u oblasti digitalizacije, početkom 2020. godine uspostavljena su lokalna partnerstva za zapošljavanje kroz realizaciju projekata “EU4bussiness”, kojeg su implementirali ILO u Sarajevu i Banjoj Luci. Navedeni projekti uključuju podršku osnivanju start-up kompanija u IT oblasti i oblasti kreativnih industrija.

Uvjereni smo da IT industrija predstavlja barem jedan dio rješenja na brojne izazove s kojim se naše društvo suočava, te je definitivno jedna od najznačajnijih industrija u BiH koja ima snagu da preokrene cjelokupni budući ekonomski razvoj na bolje, dajući perspektivu i ostalim industrijama u kontekstu njihovog daljeg rasta i razvoja.

Pripremila: Kristina Erak

Podijelite članak na socijalnim mrežama

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Povezane

Vijesti

Novosti

Poziv za 2. Sajam inovacija i inovativnosti

Udruženje „CRPIT“ Sarajevo, uz podršku i pokroviteljstvo Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, priprema održavanje 2. Sajma inovacija i inovativnosti INN&TECH. Organizacijom sajma želimo promovisati bosanskohercegovačke