Inovacije u funkciji ekonomskog rasta

Share on facebook

Ekonomski rast i razvoj moguće je ostvariti jedino kroz inovacije i preduzetništvo. Preduzetnici, odnosno cjelokupan privatni sektor ekonomije  temelji su ekonomskog razvoja, jer rast njihove proizvodnje dovodi do kreiranja novih radnih mjesta, rasta dohotka, povećanja potrošnje, te u konačnici unaprjeđenja nacionalne, regionalne ali i globalne konkurentnosti države.

Kako definiramo inovacije?

Inovacija podrazumijeva u općem smislu promjenu, odnosno novost. U ekonomskom smislu inovacija znači razvoj i primjenu novih ideja i/ili savremenih tehnologija u cilju unaprijeđenja procesa i razvoja proizvodnje, te ostvarivanja novih koristi.

Razvoj ICT-a tokom posljednjih desetljeća predstavlja primjer bez presedana najznačajnijeg, najkorisnijeg i najuspješnijeg faktora cjelokupnog procesa inoviranja u svim područjima društva i ekonomije. Uvođenje novih, savremenih tehnologija značajno je promijenilo načine i procese proizvodnje preduzeća, prodaju proizvoda i usluga, dovelo do širenja i na druga tržišta, te, što je posebno značajno, utjecalo na mijenjanje i kreiranje savremenih poslovnih modela i, što je također važno, utjecalo na promjenu načina i kvaliteta našega života.

Sobzirom na to da se razvoj savremenog društva temelji na znanju, obrazovni sistem, odnosno način kreiranja novog i prenošenje postojećeg znanja, ključni su za uvođenje inovacija i inovativnosti u sve sfere društvenog života, uključujući i razvoj ekonomije. Stoga je za uspješno uvođenje inovacija neophodno:

  • kreiranje novog znanja u nauci, tehnologiji i menadžmentu;
  • raspoloživost visokoobrazovane radne snage i
  • postojanje preduzetnika koji su spremni preuzeti rizik transformacije, inovacije u poslu, odnosno općenito postojanje preduzetničke kulture.

Zašto su nam potrebne inovacije?

Ekonomski posmatrano jedan od ključnih pozitivnih učinaka inovacije jeste njihov doprinos ekonomskom rastu. Kako inovacije predstavljaju unaprjeđenje procesa ili kreiranja novog proizvoda, ona kao takva unaprjeđuje produktivnost, što znači da se, u osnovi,  sa istom količinom određenih resursa može postići bolji rezultat.

Poboljšanje produktivnosti donosi koristi svima, kako potrošačima tako i radnicima, a i samim preduzećima. Preduzeća mogu više ulagati i zapošljavati, a radnicima će porasti plate i imaće bolji životni standard. Time se ostvaruje i povećanje općeg blagostanja društva, što je jedan od temeljnih ciljeva ekonomskog rasta i razvoja.  U konačnici, globalna ekonomija danas podrazumijeva jaču, kompleksniju i zahtjevniju konkurenciju zbog čega se povećava i potreba za inovacijama kao neophodnom faktoru za održivi ekonomski rast. S obzirom na to da su inovacije neophodne za kontinuitet i unaprjeđenje proizvodnje i poslovanja, preduzetnik je taj koji stvara inovacije odnosno inovirajući, između ostalog, organizaciju rada i način proizvodnje i poslovanja. Inovacija bi u preduzetništvu, kako ističe Drucker, i trebala biti normalna, redovna, stabilna i kontinuirana pojava, budući da inovacija nudi nove kapacitete za stvaranje većeg bogatstva.

Dugoročno posmatrano, uspjeh ekonomije povezan je sa rastućom i visoko obrazovnom radnom snagom, kontinuiranim ulaganjem u R&D aktivnosti,  kako od strane države tako i od strane privatnog sektora, te dostupnim izvorima finansiranja i pristupom tržištu. U konačnici, posljednji stup konkurentnosti je inovativnost i dugoročno gledajući, životni standard se može poboljšati jedino inovacijama.

Šta možemo i trebamo uraditi?

Da bi se u ekonomiji, utemeljenoj na znanju, stimulisale inovacije i njihove višestruke razvojne koristi neophodno je:

  • širiti istraživačku  bazu koja kreira nova znanja;
  • kreirati i jačati mehanizme koji će omogućiti transfer inovacija prema tržištu;
  • kontinuirano raditi na unaprjeđenju znanja i vještina radne snage i
  • jačati i širiti preduzetničku kulturu.

Kontinuirana saradnja i međusobno povezivanje obrazovanja, javnog i poslovnog sektora u cilju unapređenja poslovnog okruženja, ali i razvoja društva u cjelini, jeste nužan i nezamjenljiv uvjet održivog razvoja savremenih društava.  Inovacije i inovativnost su jedini adekvatan odgovor i na krize i uopće jedan od načina organiziranja opstanka. Upravo nas je pandemija COVID-19 podsjetila koliko je značajno i nephodno biti inovativan!

Nisu sve promjene u društvu pozitivne ali preduzetnički mindset i inovativnost će nam omogućiti da  promjenu vidimo i iskoristimo kao priliku, a ne ka prijetnju.

  doc. dr.sc. Hatidža Jahić

Podijelite članak na socijalnim mrežama

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Povezane

Vijesti

Novosti

Poziv za 2. Sajam inovacija i inovativnosti

Udruženje „CRPIT“ Sarajevo, uz podršku i pokroviteljstvo Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, priprema održavanje 2. Sajma inovacija i inovativnosti INN&TECH. Organizacijom sajma želimo promovisati bosanskohercegovačke