6. naučno-stručna konferencija „INN&TECH“

Share on facebook

Budućnost obrazovanja – novi pristupi, dualno obrazovanje, DGBL, značaj i uloga privrede, inovacije, inovativnost, motivacija mladih, iskorištavanje potencijala obnovljivih izvora energije u cilju inovativnog društva

Širom Evrope i svijeta stručno obrazovanje je u transformaciji nakon evidentnih promjena koje su zadesile tržište rada. Uslovi stručnog obrazovanja se razlikuju od zemlje do zemlje, a u Evropi je model dualnog obrazovanja postao glavna tema.

Dualno obrazovanje je obrazovni sistem u kojem studenti dobijaju teorijska znanja od obrazovnih institucija i praktična znanja od kompanija, što ih čini konkurentnijim na tržištu rada. Jedna od velikih prednosti dualnog obrazovanja je što studenti tokom obuke mogu steći tržišna relevantna znanja u svom odabranom zanimanju, što ih čini mnogo konkurentnijim na tržištu rada. Također, dualno obrazovanje omogućava kompanijama da obuče svoje buduće zaposlenike, smanjujući njihove dugoročne troškove. Studenti stiču vještine potrebne za njihov posao u radnom okruženju, mogu naučiti insajderske savjete od svojih kolega, te upoznati savremene tehnologije. Na kraju stručnog obrazovanja može postojati mogućnost dugotrajnog ostanka u kompaniji. Više o značaju i ulozi privrede u unapređenju obrazovanja, sa akcentom na dualno obrazovanje, govorit će prof. dr. Darko Petrović, Adnan Delić, ministar privrede KS, prof. dr. Aleksandra Nikolić, ministrica u MNVOiM KS, Vahida Krekić, stručna savjetnica u FMON i gospodin Zdravko Čerović iz  FMRPO.

S obzirom na to da savremena društva sve više integrišu digitalne tehnologije u različite aspekte svakodnevnog života, koncept učenja zasnovanog na digitalnim igrama (DGBL) postaje sve značajniji. Termin DGBL se često koristi za opisivanje odnosa između kompjuterskih igara i procesa učenja ili ishoda. Ovaj koncept ima svoje porijeklo u interdisciplinarnim istraživanjima u računarskim i društvenim naukama, kao i u humanističkim naukama. Međutim, kako je interesovanje za kompjuterske igre i njihovu ulogu u obrazovanju poraslo krajem 20. vijeka, DGBL je postao sporan termin. Čak i osnovni pojmovi, kao što su definicija igara (i njihov odnos prema simulacijama i sličnim artefaktima), dostupnost digitalnih modaliteta i pitanje šta se smatra učenjem, nastavljaju da izazivaju debate u interpretativnim i kritičkim okvirima. Iako postoji debata oko termina, spajanje igara i obrazovanja u obliku učenja zasnovanog na igrama ili učenja zasnovanog na digitalnim igrama pokazalo je da ima pozitivan efekat kada je u pitanju poboljšanje motivacije i generalni obrazovni uspjeh. Više o Digital Game-Based Learning kao obrazovnom konceptu za digitalne urođenike govorit će prof. dr. Dženan Kulović sa Ekonomskog fakulteta u Zenici.

Korištenje neobnovljivih izvora energije dovodi zemlje u dilemu oko prioriteta politike između smanjenja zagađenja i ekonomskog rasta. Zbog toga, treba pažljivo i efikasno koristiti sve izvore energije, bilo da su obnovljivi ili neobnovljivi, jer su izvori ograničeni. Osim toga, u cilju smanjenja procesa emisije CO2, obnovljivi izvori energije mogli bi postati atraktivna alternativa fosilnim gorivima zbog globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena. Međutim, uvođenje novih tehnologija obnovljivih izvora energije, njihovo trošenje i pružanje na raspolaganje građanima je dugotrajan i skup proces. Više o mogućnostima iskorištavanja potencijala obnovljivih izvora energije govorit će prof. dr. Samim Konjicija sa Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, prof. dr. Azrudin Husika sa Mašinskog fakulteta u Sarajevu, Sabina Dacić-Lepara iz Elektroprivrede BiH i Damir Maglajlić, direktor Bit Alijanse.

Tema inovacija je neizbježna i na 6. naučno-stručnoj konferenciji “INN&TECH”. Kerim Hadžić, magistar mašinstva, Adi Pandžić, viši asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Ajla Halilović, sa Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje u KS i Faruk Selmanović, direktor BH Telekoma, Direkcije Sarajevo, govorit će o inovativnosti, inovacijama i motivaciji mladih. Sve će biti zaokruženo Sajmom inovacija, gdje će biti dodijeljena priznanja i zahvalnice učesnicima Sajma inovacija.

Inovacije su ključ za budući razvoj i napredak društva. One nam omogućavaju da  unaprijedimo proizvode i usluge te da poboljšamo načine na koje radimo i živimo. Konferencija “INN&TECH” nudi priliku da se upoznate sa najnovijim trendovima u oblasti inovacija i da razmjenjujete iskustva sa stručnjacima iz različitih oblasti. Ne propustite ovu priliku da se razvijete i da dodate vrijednost svojim idejama i djelovanju.

Podijelite članak na socijalnim mrežama

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Povezane

Vijesti

Novosti

Poziv za 2. Sajam inovacija i inovativnosti

Udruženje „CRPIT“ Sarajevo, uz podršku i pokroviteljstvo Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, priprema održavanje 2. Sajma inovacija i inovativnosti INN&TECH. Organizacijom sajma želimo promovisati bosanskohercegovačke