ZAKLJUČCI sa 5. naučno-stručne konferencije „INN&TECH“

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Peta naučno-stručna konferencija „INN&TECH“, konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti i informacionih tehnologija, održana je 16. marta 2022. godine u Sarajevu, Hotel Hills. Konferenciju je održana u organizaciji Centar za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija – CRPIT, pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Konferenciji je prisustvovalo oko 200 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije je želja da se ukaže na značaj tehnike, tehničke kulture, tehnologije, inžinjerstva, inovativnosti, inovatorstva i IT tehnologija za razvoj i unapređenje privrede, potrebama privrednog a posebno realnog sektora za ovim oblastima, mogućnostima i značaju inovativnog pristupa proizvodnje, mogućnosti plasiranja tehničkih i IT inovacija u proizvodne sisteme, društvenoj odgovornosti prema tehničkoj kulturi i IT tehnologijama, te njihovog značaja za obrazovanje mladih i njihovo usmjeravanje i obrazovanje za tehnička i IT usmjerenja. Na skupu su govornici kroz obraćanja, predavanja i panel diskusije istakli značaj ovih oblasti, te su usvojeni određeni zaključci, kao prijedlog mjera svim nivoima vlasti, na čemu trebaju raditi i u kojem pravcu djelovati u cilju razvoja prosperitetnog društvo i razvijanje privrede. Ti zaključci su sljedeći:

 1. Uspostaviti sistemsku podršku inovativnim aktivnostima kako u javnom tako i u privatnom sektoru, a posebno u sektoru obrazovanja. Kanalisati budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj u smislu veće podrške primjenjenim istraživanjima, transferu tehnologija i znanja, promociji preduzetničkog učenja, i dr.
 2. Kontinuirano promovisati kreativnost, praktična znanja i tehničku kulturu kako bi učenici bili motivisani da nakon osnovnih škola upisuju tehničke škole, a zatim da nastave edukaciju na tehničkim fakultetima zbog veće mogućnosti zapošljavanja.
 3. Nastaviti sa jačanjem nastavne insfrastrukture, kao što su kabineti informatike, tehničke kulture i stručnih predmeta iz tehničkih oblasti s adekvatnom savremenom opremom u cilju kvalitetnije realizacije nastavnog procesa i sticanja praktičnih znanja i vještina
 4. Intenzivirati dodatna stručna usavršavanja svih uključenih u obrazovni sistem, a posebno nastavničkog kadra koji realiziraju nastavu, kroz seminare, kurseve, radionice, razmjena iskustava i praksi, networking i slično.
 5. Većoj mobilnosti obrazovnog i istraživačkog kadra, te ulaganje u kvalitet istraživanja, uključivanje mlađih istraživača, ali i konkretnim instrumentima finansijske podrške poput poreskih olakšica i grantova za naučnoistraživačke projekte.
 6. Intenzivno raditi na povezivanju realnog i obrazovnog sektora. Da se kod upisne politike u škole i na fakultete konsultuju Privredne komore i tržište, te potrebe domaćih firmi.
 7. Značajno intenziviranje podrške STEM obrazovanju od strane svih
  nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i međunarodnih organizacija.
 8. Podsticanje poslovnog okruženja  koje će ukloniti kašnjenja, neizvjesnost, regulative, poreze, te olakšavanje i pojednostavljivanje procedura za pokretanje vlastitog biznisa i startup projekata. Skraćivanje procedura i uvođenje eketronske registracije.
 9. Inicijative za akceleratore i inkubatore koje se fokusiraju na pokretanje i rast tehnoloških firmi, jačanje i proširenje postojećih preduzeća sa snažnim potencijalom rasta.
 10. Otvaranje bizniz centara, pokretanje inovativnih i tehnoloških parkova sa dostupnošću svim zainteresovanim.
 11. Potrebno je hitno donošenje zakonskih i podzakonskih akata kojima bi se definisala prava i obaveze obrazovnih institucija i privatnog sektora po pitanju uspostavljanja održivog sistema obavljanja praktične nastave ne svim nivoima obrazovanja. Obim praktične nastave mora biti značajno povećan u odnosu na teoretsku nastavu.

Pozivamo i apelujemo sve koji su uključeni u obrazovni, naučni i privredni sektor, da ozbiljno uzmu u razmatranje ove zaključke i da se što hitnije poduzmu koraci ka rješavanju krucijalnih problema i realizaciji predloženih zaključaka.

Podijelite članak na socijalnim mrežama

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Povezane

Vijesti

Novosti

Inovacijski ekosistem u Bosni i Hercegovini

Inovacije, danas, predstavljaju jedan od najvažnijih izvora dugoročnog ekonomskog rasta. Vodeći ekonomski stručnjaci ističu da  50% rasta BDP-a razvijenih ekonomija je isključivo rezultat rasta inovacija.

Novosti

SAJAM INOVACIJA

U okviru održavanja konferencije “INN&TECH”, planirana je organiziranje sajma inovacija. Organizacijom sajma želja nam je promovisati bosanskohercegovačke inovacije i inovatore, te podsticati mlade da ispolje

Novosti

Inovacije u funkciji ekonomskog rasta

Ekonomski rast i razvoj moguće je ostvariti jedino kroz inovacije i preduzetništvo. Preduzetnici, odnosno cjelokupan privatni sektor ekonomije  temelji su ekonomskog razvoja, jer rast njihove