ZAKLJUČCI sa 5. naučno-stručne konferencije „INN&TECH“

Peta naučno-stručna konferencija „INN&TECH“, konferencija o značaju razvoja tehnike, tehnologije, inovatorstva, inovativnosti i informacionih tehnologija, održana je 16. marta 2022. godine u Sarajevu, Hotel Hills. Konferenciju je održana u organizaciji Centar za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija – CRPIT, pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Konferenciji je prisustvovalo oko 200 učesnika …

ZAKLJUČCI sa 5. naučno-stručne konferencije „INN&TECH“ Read More »