Razvoj nauke i tehnike osnova su svakog savremenog i razvijenog društva

Gospodin Salko Križevac iz Centra za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija – CRPIT, posjetio je Rektorat Univerziteta u Sarajevu gdje se susreo sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom. U toku susreta razgovarano je o potrebi saradnje privrede sa fakultetima, te potrebama privrede za tehničkim inovacijama, te je gospodin Križevac uručio zahvalnice rektoru Škrijelju …

Razvoj nauke i tehnike osnova su svakog savremenog i razvijenog društva Read More »